Rejsebestemmelser

SPAR Rejsers Rejsebestemmelser:Bestilling og betaling:
Ved bestilling betales 500,- kr. pr. person i depositum. Tilmelding er ikke bindende fra SPAR Rejsers side, før depositum er modtaget. Restbetaling senest 30 dage før afrejse. Er der ved bestilling af en rejse, mindre end 30 dage til afrejse, betales hele rejsens pris.

Afbestilling:
Ved afbestilling mere end 30 dage før afrejse, tilbagebetales erlagde depositum, med et fradrag på 300,- kr. pr. person Ved afbestilling ml. 30-14 dage før afrejse, er min. 50 % af rejsens pris, eller depositum tabt. Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse, er hele rejsens pris tabt.

Forsikringer: Information og rådgivning - spørg hos SPAR Rejser.

Der er ikke inkluderet forsikringer i rejsens pris, men det tilrådes at tegne en afbestillingsforsikring som dækker i tilfælde af akut sygdom, ( inden afrejse) hos rejsedeltageren selv, ledsager eller nærmeste familie. ( Lægeerklæring er påkrævet.) Yderligere forsikringer, spørg ved bestilling. Salg af produkter fra Gouda rejseforsikring.

Aflysning:

SPAR Rejser forbeholder sig ret til at aflyse / udsætte rejsen af følgende årsager. 1. Ved deltagerantal under 24 personer, er SPAR Rejser forpligtet til at underrette rejsedeltageren seneste 10 dage før afrejse. 2. Krigshandlinger, uroligheder, strejke og force majeure. Aflyses en rejse i henhold til punkt 1 og 2. vil det indbetalte beløb, uden fradrag blive tilbagebetalt til kunden. Rejsedeltageren kan ikke derudover kræve yderligere erstatning af nogen art.

Pas / Visa:
Husk gyldigt pas, som forevises ved ombordstigning i bussen. Såfremt en rejsedeltager ikke har gyldigt pas, forbeholder SPAR Rejser sig ret til at afvise rejsedeltageren, som derved mister sin rettighed til rejsen, og kan ikke rejse nogen former for krav mod SPAR Rejser. Undlad venligst at anbringe pas og penge i kufferten. Ikke danske statsborgere, bør selv af praktiske grunde, søge oplysning om de krav der stilles til landes borgere for indrejse i det pågældende rejseland, hvortil rejsen er bestilt.

Rejsedeltagerens ansvar:

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte bestemmelsessted eller ikke har gyldig pas eller visum, kan ikke påregne nogen form for godtgørelse. Rejsedeltagerne er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne. som er gyldige for transportmidler, hoteller, osv. samt optræde således at medrejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler, forbeholder SPAR Rejser sig ret til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.

Bagageansvar:

Deltageren er selv ansvarlig for, at bagage kommer med og af bussen og bør selv kontrollere, at dette finder sted. Evt. erstatningskrav vedr. stjålet, forsvundet eller beskadiget bagage skal rettes til deltagerens eget forsikringsselskab. Bermærk. Bagagepladsen i bussen er begrænset. der kan medbringes en alm. kuffert maximum 15 kg. + håndbagage pr. person

Reklamationer:

Eventuelle reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen, skal fremsættes straks på stedet til hotel personalet og/eller SPAR Rejsers personale så fejl eller mangler kan blive rettet.

Rygning og ophold i bussen:

Der er total rygeforbud i bussen. Der vil blive holdt ryge- og toiletpauser under turen. Det er ikke tilladt for kunder/gæster at gå rundt i bussen under kørsel, da der er påbud om at anvende sikkerhedssele under kørslen, samt ingen forsikringsdækning ved evt. uheld/tilskadekomst.Forsinkelser:Forsinkelser, der skyldes bus og chauffør forhold, er uden udgifter for rejsedeltageren. Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser pga. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold el. lign. og der kan ikke kræves erstatning.

Busstandard:

Alle flerdages ture køres i morderne langtursbusser med toilet, friskluftsanlæg/aircondition, hvilesæder og fodstøtter. Desuden er busserne udstyret med køleskab og kaffemaskine. Der vil delvist være betjening i bussen, hvor der kan købes forfriskninger og kaffe undervejs. Hvis der er steward/stewardesse med i bussen må medbragt mad & drikkevare ikke medbringes i bussen, men kan opbevares i bagage rummet til pauserne. Der holdes pauser hver 2-3 time. Bermærk. Af sikkerhedsmæssige grunde skal alle forlade bussen i pauserne.

Udeblivelse fra rejsen:

Møder rejsedeltageren ikke til aftalt mødetid og mødested, eller er denne ikke i besiddelse af gyldigt rejsebevis, ydes der ikke nogen godtgørelse.

Teknisk arrangør:
Alle rejser, der er beskrevet i dette program, er arrangeret af SPAR Rejser, Skibbrogade 48 4400 Kalundborg. Tlf. 59 56 50 40. E-mail.: sparrejser@sparrejser.dk www.sparrejser.dk (Der tages forbehold for trykfejl)

Cookies:
Siden bruger nødvendige cookies. Vi spørger om lov til at bruge marketing og andre typer af cookies for at sikre samtykke hvis vi på sigt vil benytte Google Analytics, Facebook Pixels eller lign.